THÔNG BÁO

  • LỄ ĐÊM GIÁNG SINH:  7:00 Ti, 24.12.2017 
  • LỄ BAN NGÀY: 11 Gi Trưa, 25.12.2017