HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Ban Điều Hành:

Hội Trưởng:  Vũ Thị Cảnh 479-7440

Hội Phó (Nội Vụ):  Phạm Hoài 982-9137

Hội Phó (Ngoại Vụ):  Nguyễn Hồng Châu 507-3301

Thư Ký:  Tạ Thanh Nga 903-9791

Thủ Quỹ:  Vũ Thanh Thủy 812-5064 

Hội Viên:   Hoàng Anh, Hoàng Thị An, Huỳnh Thị Lệ Thúy,  Huỳnh Thị Mỹ Thúy,  Lâm Thị Kim Phương, Lê Thị Ngôi, Lương Mỹ Ngọc, Ngô Thị Sám, Nguyễn Chi, Nguyễn Hằng, Nguyễn Kiều Loan, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Mỹ Hạnh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Học, Nguyễn Thị Khen, Nguyễn Thị Kiểm, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Xuân Lan, Trần Thị An, Trần Thị Ngột, Trịnh Thị Nga, Vũ Hồng Mỹ

.                                               Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

1.  Giới Thiệu:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành dành riêng cho các người Mẹ Công Giáo như phương thế hữu hiệu giúp thánh hóa bản thân, gia đình và góp phần đắc lực xây dựng Giáo Xứ.

2.  Mục Đích:  Giúp các người Mẹ Công Giáo:

  • Thăng tiến đời sống nội tâm và nỗ lực thánh hóa bản thân hầu trở nên người Mẹ đạo đức và gương mẫu trong gia đình và ngoài xã hội;
  • Cùng học hỏi và tương trợ lẫn nhau trong sứ mạng bảo toàn gia đình trong hạnh phúc và thánh thiện để cùng Giáo Hội xây đắp nền văn minh tình thương;
  • Cùng nhau phát huy tinh thần đạo đức chân thật bằng cách noi gương Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa;
  • Cùng liên đới trong trọng trách dạy dỗ và khẩn cầu cho con cháu được sống đức tin vững vàng và trung thành trong bậc sống của mình.

3.  Ân Huệ Thiêng Liêng:  Đức Giáo Hoàng rộng ban Ơn Đại Xá cho các Hội Viên trong ngày lễ tuyên hứa gia nhập Hội và 12 ngày lễ khác trong năm.

4.  Điều Kiện Gia Nhập Hội:  Hội viên là tất cả quý Chị, quý Bà đã lập gia đình, đặc biệt những người mẹ trẻ cần nhiều nâng đỡ trong sứ mạng làm Mẹ. Muốn gia nhập Hội, xin liên lạc:    Bà Vũ Thị Cảnh, Hội Trưởng đương nhiệm  479-7440