ĐOÀN LMTT

ĐOÀN VIÊN LIÊN MINH THÁNH TÂM LÀ NHỮNG CHIẾN SĨ VỚI SỨ MỆNH MANG ” NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN” ĐẾN MỌI NẺO ĐƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY.