Ca Đoàn Mẹ Lên Trời

Ca Đoàn Trưởng:  Ô Vũ Duy Tâm.  Điện Thoại:  949-9862

Ca Đoàn Phó:  Ô Phạm Duy Thông.   Điện Thoại:  553-4194

ca-doan

Danh Sách Ca Đoàn Mẹ Lên Trời Buffalo

1 – Nguyễn Ngọc Thành                    12 – Lâm Tú Phượng

2 – Trần Linh                                       13 – Nguyễn Kiều Loan

3 – Lê Duy Khanh                               14 – Trần Mai Ly

4 – Trần Đăng Vũ                               15 – Mai Duyên Trang

5 – Tony Nguyễn                                16 – Lina Lương

6 – Nguyễn Thanh Trúc                    17 – Bùi Thị Trúc Trinh

7 – Phạm Duy Thông                         18 – Phạm Kim Tuyền

8 – Vũ Duy Tâm                                  19 – Huỳnh Mỹ Thúy

9 – Vũ Uyên                                         20 – Nguyễn Thị Mai Anh

10 – Đặng Thị Minh Phượng           21 – Vũ Thị Quả

11 – Nguyễn Tuyết