Danh Sách

       
         
Tên Phụ Trách Lớp Sách Giáo Lý Sách Việt Ngữ Điện Thoại
Cha Phê-rô Nguyễn Hải Hiệu Trưởng      
Giu-se Bùi Thái Hòa Giám Đốc (văn phòng)      393-7938
Donbosco Nguyễn Ngọc Thành Phụ tá văn phòng      335-4438
Teresa Trần Mai Ly Vỡ Lòng Em Gặp Chúa Giê-su Mẫu Giáo 228-2334
Teresa Lại Thị Kiều Thu Dự bị xưng tội rước lễ Thiên Chúa là Cha Cấp 1 939-8177
Agatha Nguyễn Mỹ Linh Xưng tội rước lễ lần đầu Giới luật Yêu Thương Cấp 2 408-921-0413
Vicente Nguyễn Thái Hiệp Sống trong GH Công Giáo Sống trong GH Công Giáo Cấp 3 200-8201
Alberto Khổng Hoàng Trung Sức sống bí tích 1 Sức sống bí tích 1 Cấp 4 260-5445
Maria Huỳnh thị Mỹ Thúy Sức sống bí tích 2 Sức sống bí tích 2 Cấp 5 507-3001
Maria Lê Thị Thu Hà Đường Vào Cựu ước 1 Đường Vào Cựu ước 1   546-7645
Phaolo Nguyễn văn Phi Giao Đường Vào Cựu ước 1   Cấp 6 546-7654
G.B. Phạm Duy Thông Đường Vào Cựu ước 2 Đường Vào Cựu ước 2 Cấp 7 553-4194
G.B. Lê Quang Tin Kính Tin Kính Cấp 8 566-8615
Giu-se Trần thanh Tâm Thêm Sức Thần Khí GT chúng ta   604-7598
Maria Huỳnh thị Phương Thêm Sức   Cấp 9 316-1612
         
Bùi Minh Huy Phụ Tá lớp thêm sức      
Mary Lisa Ngô Phụ Tá lớp XT&RL      
Mary Jessica Phạm Phụ Tá lớp thêm sức      
Maria Huỳnh thị Lan Chi Phụ tá lớp SSBT 1   Cấp 4  
Teresa Tú Lê Phụ tá lớp ĐVCƯ 2   Cấp 7